top of page
Search
 • Writer's pictureSari Åström

Sophie’s Universe – Osa 2 {CAL 2015}

Updated: Feb 10, 2019Sophie’s Universe – Osa 2 {Valokuvallinen ohje}

©Dedri Uys 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

Erityiskiitokset Chris Simonille, joka antoi minulle luvan käyttää modifioitua versiota hänen suunnittelemastaan Lace Petals flower -ohjeesta.

Resurssit

Käännökset

Materiaalit ja värit

Tässä ohjeessa olen käyttänyt Scheepjeswol Cotton 8 -lankaa (saatavana Deramores-verkkokaupasta) ja 3,25 mm Clover Amour -virkkuukoukkua.

Huom.: Joissakin ohjeiden kuvissa esimerkkinä on käytetty Softfun- tai Stonewashed XL -langasta tehtyä työtä, sillä niissä silmukat erottuvat paremmin. Samasta syystä työssä on joskus käytetty eri väristä lankaa kuin ohjeessa. Tässä ohjeessa tällaisia kerroksia ovat kerrokset 11–13.

Kaikkien kolmen version listauksen (koko, materiaalit, virkkuutiheys) löydät TÄÄLTÄ.

Cotton 8


Kerros 9 - Light Green

Kerros 10 - Moors

Kerros 11 - Heath

Kerros 12 - Heath

Kerros 13 - Heath

Kerros 14 - Light Turquoise

Kerros 15 - Light Turquoise

Softfun


Kerros 9 - Olive

Kerros 10 - Heath

Kerros 11 - Cyclamen

Kerros 12 - Cyclamen

Kerros 13 - Cyclamen

Kerros 14 - Light Blue

Kerros 15 - Light Blue

Stonewashed XL


Kerros 9 - Canada Jade

Kerros 10 - Corundum Ruby

Kerros 11 - Garnet

Kerros 12 - Garnet

Kerros 13 - Garnet

Kerros 14 - Moonstone

Kerros 15 - Moonstone

Lyhenteet

Alkuperäisessä ohjeessa on käytetty US-terminologiaa. Suomennoksessa käytetään suomalaista terminologiaa. (Suom. huom.)

 • TR – vain takareuna (BLO – Back loop only)

 • KTks – kiinteä silmukka kohovirkkauksena takapuolelta (Bpsc – Back post single crochet)

 • kjs – ketjusilmukka (Ch – Chain)

 • p – pylväs (Dc – Double crochet)

 • KEp – pylväs kohovirkkauksena etupuolelta (Fpdc – Front post double crochet)

 • KEks – kiinteä silmukka kohovirkkauksena etupuolelta (Fpsc – Front post single crochet)

 • puolip – puolipylväs (Hdc – Half-double crochet)

 • ks – kiinteä silmukka (Sc – Single crochet)

 • ps – piilosilmukka (Sl st – Slip stitch)

 • s – silmukka, silmukat (St/st’s – Stitch/stitches)

 • * – * Toista merkkien välistä ohjetta ohjeessa mainittu toistomäärä. Tätä merkintätapaa käytetään yleensä pidemmissä toistoissa, jotka voivat sisältää useampia ohjeita.

 • ( ) – Toista sulkujen sisällä olevaa ohjetta ohjeessa mainittu toistomäärä. Tätä merkintätapaa käytetään lyhyemmissä toistoissa.

Erikoissilmukat

 • nirkko: 3 kjs, ps ensimmäiseen kjs:aan.

 • itsenäiset aloitussilmukat (Standing Stitches): Kerroksen alussa virkattuja kiinteitä silmukoita, puolipylväitä ja pylväitä, joita käytetään korvamaan perinteistä ketjusilmukka-aloitusta. Linkki ohjeisiin annetaan jokaisella kerroksella, jolla aloitusta käytetään.

 • V-silmukka: (1 p, 2 kjs, 1 p) samaan silmukkaan

Huomaamaton kerroksen päättäminen

Jos haluat päättää kerroksen huomaamattomasti piilosilmukan sijaan, löydät vaiheittaiset valokuvalliset ohjeet siihen TÄÄLTÄ. Jos päätät käyttää tätä tapaa, varmista, että ymmärrät, mihin silmukkaan yhdistäminen tehdään ja mistä silmukasta uusi kerros alkaa – muuten päättämisestä ei tulekaan huomaamaton!

Ohjeet

Kerrosten 1–8 ohjeet löytyvät TÄÄLTÄ.

Kerros 9

 • Jos jatkat samalla värillä, virkkaa 5 kjs (vastaa 1 p + 2 kjs) ja 1 p samaan s:aan. Tämä on ensimmäinen V-silmukkasi. 1 kjs.

 • Jos jatkat eri värillä, aloita virkkaamalla 1 p itsenäisenä aloitussilmukkana samaan s:aan, johon yhdistit edellisen kerroksen ps:lla, ja jatka virkkaamalla 2 kjs ja 1 p samaan s:aan {Kuvat 1 ja 2}. Tämä on ensimmäinen V-silmukkasi. 1 kjs {Kuva 3}.

*Hy 3 s ja tee V-silmukka seur. s:aan, virkkaa 1 kjs {Kuva 4}.* Toista *–* vielä 22 kertaa. Sulje kerros ps:lla aloitusketjusilmukoiden kolmanteen kjs:aan (tai itsenäisenä aloitussilmukkana virkatun pylvään yläosaan).

Silmukkamäärät: 24 x V-silmukka ja 24 x 1 kjs -kaari V-silmukoiden välissä {48 p, 24 x 1 kjs -kaari ja 24 x 2 kjs ‑kaari}


Kerros 10

Huom.: Tällä kerroksella virkataan vain 2 kjs -kaariin (V-silmukan yläosassa olevaan kaareen). V-silmukoiden välisiin 1 kjs -kaariin ei siis virkata mitään.

 • Jos jatkat samalla värillä, siirry ps:lla seur. 2 kjs -kaareen, virkkaa 1 kjs ja 1 ks samaan kaareen.

 • Jos jatkat eri värillä, aloita virkkaamalla 1 ks itsenäisenä aloitussilmukkana seur. 2 kjs -kaareen {Kuva 1}.

*Virkkaa 4 pp:tä seur. 2 kjs -kaareen (Kuva 2). Virkkaa 3 kjs ja 1 ps näistä ensimmäiseen {Kuvat 3 ja 4}. Neljännen pp:n yläosassa pitäisi nyt olla yksi pieni nirkko. Virkkaa vielä 4 pp:tä samaan 2 kjs -kaareen {Kuva 5}. Virkkaa 1 ks seur. 2 kjs -kaareen {Kuva 6}.* Toista *–* vielä 11 kertaa viimeistä ks:aa lukuun ottamatta. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. Katkaise lanka, päättele langanpäät ja vaihda väriä.

Vihje: Jos terälehtiä on tämän kerroksen lopussa enemmän kuin 12, olet todennäköisesti virkannut myös V-silmukoiden 1 kjs ‑kaariin.

Silmukkamäärät:

 • Yhteensä: 12 terälehteä ja 12 ks {96 pp ja 12 ks}

 • Yhdessä terälehdessä: 8 pp, 1 nirkko {1 ks terälehtien välissä}


Kerros 11

Vaihtoehto: jos haluat, että terälehdet erottuvat selvemmin, voit virkata tällä kerroksella vain TR:aan.

'

Liitä uusi lanka virkkaamalla 1 puolip itsenäisenä aloitussilmukkana minkä tahansa terälehden ensimmäiseen pp:een {Kuva 1}. Jos sinulla on vaikeuksia erottaa, mikä lenkki kuuluu mihinkin silmukkaan, tästä ohjeesta voi olla apua. Siinä kuvataan silmukoiden rakennetta ympyränmuotoisessa virkkaustyössä.

Kun puolip on valmis, virkkaa 1 ks saman terälehden seur. pp:een {Kuva 2}. Virkkaa 6 kjs {Kuva 3}. Virkkaa 1 ks terälehden 7. pp:een (Kuva 4) ja 1 puolip viimeiseen pp:een. Virkkaa 1 p terälehtien väliseen ks:aan {Kuva 5}.

*Virkkaa 1 puolip seur. terälehden ensimm. pp:een ja 1 ks seur. pp:een. Virkkaa 6 kjs. Virkkaa 1 ks saman terälehden 7. pp:een ja 1 puolip viimeiseen pp:een. Virkkaa 1 p terälehtien väliseen ks:aan.* Toista *–* vielä 10 kertaa. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen puolip:een.

Silmukkamäärät: 12 p, 24 puolip, 24 ks ja 12 x 6 kjs -kaari.


Kerros 12

 • Jos jatkat samalla värillä, virkkaa 1 kjs ja 1 ks samaan s:aan. Virkkaa sitten 1 ks seur. s:aan (Kuva 1).

 • Jos jatkat eri värillä, aloita virkkaamalla 1 ks itsenäisenä aloitussilmukkana samaan s:aan, johon suljit edellisen krs:n ps:lla, ja virkkaa sitten 1 ks seur. s:aan.

*Virkkaa 6 ks terälehden takana olevaan 6 kjs -kaareen {Kuva 2}. Virkkaa 5 ks.* Toista *–* vielä 10 kertaa. Virkkaa 6 ks viimeiseen 6 kjs -kaareen ja vielä 3 ks. Sulje kerros ps:lla ensimm. ks:aan.

Silmukkamäärät: 132 ks


Kerros 13

Huom.: Jokaisen toistokerran ensimmäinen ks tehdään kolmanteen 6 kjs -kaareen tehtyyn ks:aan – kts. Kuva 2. Neljän pp:n ryhmät, jotka muodostavat terälehden, sijoittuvat kerroksen 11 pylvään molemmin puolin. Kun hyppäät 3 s:n yli terälehden jälkeen, muista, että ensimmäinen ylihypättävä silmukka on hieman piilossa.

 • Jos jatkat samalla värillä, virkkaa 4 kjs (vastaa ensimm. pp:tä) ja vielä 3 pp samaan s:aan {Kuva 1}.

 • Jos jatkat eri värillä, liitä uusi väri virkkaamalla ps samaan s:aan, johon suljit edellisen kerroksen ps:lla. Virkkaa 4 kjs (vastaa ensimm. pp:tä) ja vielä 3 pp samaan s:aan.

*Hy 3 s (kts. kohta Huom. yllä). Virkkaa 1 ks seur. s:aan {Kuva 2}. Työnnä koukku kerroksen 10 nirkon toisen kjs:n JA kerroksen 12 seur. s:n läpi ja tee 1 ks molempien kerrosten läpi {Kuvat 3–5}. Virkkaa 1 ks seur. s:aan {Kuva 6}. Hy 3 s. Virkkaa 4 pp seur s:aan. Virkkaa nirkko (kuten kerroksella 10) ja 4 pp:tä seur. s:aan.* Toista *–* vielä 10 kertaa.

Hy 3 s, 1 ks. Työnnä koukku kerroksen 10 nirkon JA kerroksen 12 seur. s:n läpi ja tee 1 ks molempien kerrosten läpi (kuten aiemmin). Virkkaa 1 ks seur. s:aan. Hy 3 s. Virkkaa 4 pp viim. s:aan. Virkkaa nirkko. Sulje kerros ps:lla aloitusketjusilmukoista ylimpään. Katkaise lanka, päättele langanpäät ja vaihda väriä.

Kuvasta 7 käy ilmi pp-ryhmien sijainti ja 3 ks:n sijainti terälehtien välissä.

Silmukkamäärät:

 • Yhteensä: 12 terälehteä ja 36 ks {96 pp ja 36 ks}

 • Terälehdessä: 8 pp, 1 nirkko {3 ks terälehtien välissä}


Kerros 14

Vaihtoehto: jos haluat, että terälehdet erottuvat selvemmin, voit virkata tällä kerroksella vain TR:aan.

Liitä uusi lanka työhön virkkaamalla 1 puolip itsenäisenä aloitussilmukkana minkä tahansa terälehden ensimm. pp:een. Virkkaa 1 ks terälehden seur. pp:een. Virkkaa 6 kjs. Virkkaa 1 ks terälehden 7. pp:een ja 1 puolip viimeiseen. Virkkaa 1 p seur. ks:aan {Kuva 1}, hy 1 s ja virkkaa KEp kerroksen 10 nirkon ympärille {Kuvat 2 ja 3} ja 1 p viim. ks:aan {Kuva 4}.

*Virkkaa 1 puolip seur. terälehden ensimm. pp:een ja 1 ks seur. pp:een. Virkkaa 6 kjs. Virkkaa 1 ks terälehden 7. pp:een ja 1 puolip viim. pp:een. 1 p seur. ks:aan, hy 1 s ja virkkaa KEp kerroksen 10 nirkon ympärille, 1 p viim. ks:aan.* Toista *–* vielä 10 kertaa. Sulje kerros ps:lla 1. puolip:een.

Silmukkamäärät: 24 p, 12 KEp, 24 puolip, 24 ks ja 12 x 6 kjs -kaari.


Kerros 15

Kerros 15 on samanlainen kuin kerros 12, mutta ks:ita on enemmän.

 • Jos jatkat samalla värillä, virkkaa 1 kjs ja 1 ks samaan s:aan. Virkkaa sitten 1 ks seur. s:aan.

 • Jos jatkat eri värillä, aloita virkkaamalla 1 ks itsenäisenä aloitussilmukkana samaan s:aan, johon suljit edellisen kerroksen ps:lla. Virkkaa sitten 1 ks seur. s:aan.

Toista (Virkkaa 6 ks terälehden takana olevaan 6 kjs -kaareen. Virkkaa 7 ks) 11 kertaa. Virkkaa 6 ks viim. 6 kjs -kaareen ja 5 ks. Sulje kerros ps:lla ensimm. ks:aan.

Silmukkamäärät: 156 ks


Miltäs tuntui? Ovathan kaikki pystyneet seuraamaan ohjetta tähän saakka?

Muistathan tilata Weekly Newsletter -uutiskirjeen, jos haluat pysyä ajan tasalla. Voit käydä myös tykkäämässä Facebook-sivustani tai seurata minua seuraavissa kanavissa: Bloglovin, Google+, Pinterest, Twitter tai Instagram.

Onnellista koukuttelua! Happy Hooking!


1,854 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page