top of page
GDPR - yleinen tietosuoja-asetus

REKISTERISELOSTE 29.4.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

Arteeni

Sari Åström

1957951-8

 

2. YHTEYSHENKILÖ

Sari Åström

sariastrom (at) gmail.com​

 

3. REKISTERIN NIMI

Arteenin asiakasrekisteri

– Rekisteri asiakkaista
– Rekisteri uutiskirjeen tilaajista

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään Arteenin asiakassuhteiden hoitamiseen ja asiakastiedotteiden postitukseen, sekä

toiminimen palveluiden markkinoimiseen henkilötietolain 19§ mukaisesti. Rekisterin henkilötietoja

käytetään myös Arteenin materiaalien ja tapahtumien myyntiin.​ 

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu kahdesta rekisteristä:

- Rekisteri asiakkaista sisältää
  asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, laskutusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot.

- Rekisteri uutiskirjeen tilaajista sisältää asiakkaan nimen ja sähköpostin.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta sopimuksen syntymisen yhteydessä.

Uutiskirjeen rekisterin tiedot saadaan uutiskirjeen tilauslomakkeesta. Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja uutiskirjeen tilausvahvistuksen ja uutiskirjeen mukana olevasta linkistä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille henkilöille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERISUOJAUKSEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT JA PERIAATTEET

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä, esim. hävittäminen, muuttaminen

tai luovuttaminen (henkilötietolaki 32 §).​

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoihin pääsee vain Sari Åström. Käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.​

10. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja

määräyksiä. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

11. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS, KORJAAMINEN JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §).

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä häntä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot.

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla

luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa

se tarkastetaan ennen tietojen antamista.

12. REKISTERITIEDON KORJAAMINEN JA KIELTO-OIKEUS

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava,

poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen

tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolaki 29 §).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin sekä markkinointi- tai

mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Oikaisu- /kieltopyyntö tehdään kirjallisesti ja toimitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä

varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.

 

bottom of page